#WECAREFORYOU
ALLES WAT U MOET WETEN OM
UW ONDERNEMING TE BESCHERMEN

 

We hebben allemaal te maken met het Coronavirus, zowel privé als professioneel. Ons leven is op zijn kop gezet met veel onzekerheid, maar ik ben er zeker van dat we sterker uit deze crisis zullen komen, samen met nieuwe benaderingen die onze menselijke en professionele banden zullen versterken.

 

De ondersteuning van onze partners is een van onze prioriteiten: we hebben talrijke initiatieven gelanceerd om u in elke fase van deze beproeving zo goed mogelijk te ondersteunen, of het nu gaat om administratieve procedures (zie hieronder), verlengde betalingstermijnen of verbeterde online onderwijsondersteuning.

 

Vandaag beginnen we samen met u ons voor te bereiden op het einde van de lockdown en hebben we een document opgesteld waarin alle acties met het oog op uw aanstaande heropening zijn samengebracht. Dit zijn aanbevelingen, ideeën en methoden om u te helpen en te inspireren. Het is op geen enkele manier een vervanging voor officiële overheidsinformatie. Er is weer een afdrukbare checklist bijgevoegd, zodat u niets vergeet.

 

We hopen dat dit document nuttig zal zijn voor u. De hele Divisie blijft tot uw beschikking voor alle informatie die u nodig heeft.

 

Zorg voor jezelf en je geliefden.

CHECKLIST

10 administratieve stappen voor uw salon
#covid-19

✅ Check 1

Zorg dat u ten alle tijden de informatie van de overheid opvolgt voor nieuwe updates.

✅ Check 2

Voor alle vragen betreffende het L’Oréal solidariteitsplan kan u terecht bij: L’Oréal Professional Products Customer Care

✅ Check 3

 Aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

  • To do werkgever: zo snel mogelijk ASR SCENARIO 5 indienen
  • To do werknemer: Formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen

✅ Check 4

Aanvraag crisis-overbruggingsrecht: u kan uw aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds

  • U heeft recht op een maandelijkse uitkering van € 1.291,69 zonder gezinslast en € 1.614,10 met gezinslast voor de onderbreking van uw activiteit.

✅ Check 5

Aanvraag Vlaamse of Brusselse corona hinderpremie: u kan uw aanvraag online indienen bij het VLAIO & BEW

  • U heeft recht op een eenmalige hinderpremie van €4000 (en voor ondernemingen en zelfstandigen in Vlaanderen, een sluitingpremie van €160/dag voor elke bijkomende sluitingsdag vanaf 6 april 2020).
  • Een kappersonderneming kan voor maximaal vijf exploitatiezetels een premie krijgen, op voorwaarde dat er in de bijkomende exploitatiezetels minstens één voltijdse werknemer tewerkgesteld is.

✅ Check 6

Neem contact op met de belastingdienst (en uw boekhouder) om te achterhalen wat uw persoonlijke mogelijkheden zijn ten aanzien van:

  • Uitstel van betaling
  • Uitstel van aangifte

✅ Check 7

Voor uitstel/vermindering/vrijstelling of een afbetalingsplan omtrent uw werkgeversbijdragen /sociale bijdragen neem contact op met de RSZ/ RSVZ en uw sociaal verzekeringsfonds.

✅ Check 8

Neem contact op met uw verhuurder om te bepalen wat de onderhandelingsruimte is. Maak hier een schriftelijk document van en betaal al een deel af, om huurachterstand te voorkomen.

✅ Check 9

Neem contact op met uw bank, wanneer u uitstel van betaling wenst betreffende uw lopende lening/kredieten.

✅ Check 10

Neem contact op met uw verzekeraar, om na te gaan of u recht heeft op een extra tegemoetkoming.

Onze voorwaarden

• Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op uw aanvraag te voorzien van onze producten en diensten.
• Wij verwerken en analyseren uw financiële gegevens om u een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en uw betaling te kunnen verwerken.
• Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens om met u te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
• Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
• Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
• Wij bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
• Wilt u uw gegevens verwijderd hebben, mail ons dan op [email protected] dan verwijderen wij u binnen 30 dagen.